OFERTA

Zakres oferowanych przez GEOSCAN usług obejmuje:

Prace geodezyjno-kartograficzne, w tym m.in.:

 • Geodezyjną obsługę inwestycji w zakresie:
  • budownictwa mieszkaniowego
  • budownictwa drogowego
  • budownictwa przemysłowego
 • Nadzory geodezyjne nad projektami inwestycyjnymi realizowanymi ze środków publicznych,
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe,
 • Sporządzanie map do celów projektowych,
 • Inwentaryzacje podwykonawcze,
 • Pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli oraz osiadanie gruntu

Prace teledetekcyjne we współpracy z niemiecką firmą Scandat GmbH z Berlina (www.scandat.de), w tym m.in:

 • Analiza stanu sieci ciepłowniczych i wodociągowych oraz rurociągów gazowych i naftowych na podstawie zdjęć lotniczych wykonywanych m.in. w podczerwieni
 • Monitoring wałów przeciwpowodziowych
 • Monitoring zjawisk tlenowych (pożary) i beztlenowych (produkcja metanu) zachodzących na składowiskach odpadów komunalnych i przemysłowych.

Doradztwo w zakresie zarządzania i marketingu.